Thủ tục đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới

Trong quá trình sử dụng nhà ở hoặc tài sản đất đai, việc sở hữu một tài sản đất chính xác và pháp lý rõ ràng luôn là yếu tố cực kỳ quan trọng. Trong nền kinh tế phát triển, nhu cầu thay đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới ngày càng tăng cao. Thủ tục này không chỉ mang lại sự an tâm cho chủ sở hữu, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch bất động sản. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới và những lợi ích mà nó mang lại.

I. Đổi từ sổ đỏ cũ sang sổ mới cần làm thủ tục gì ?

Đổi từ sổ đỏ cũ sang sổ mới cần làm thủ tục gì ?
 • Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) bị cũ nát, thì có thể yêu cầu cấp đổi theo căn cứ tại khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về cấp đổi Giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng:

“a) Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

b) Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;

c) Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;

d) Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.”

 • Như vậy, nếu như sổ đỏ của nhà bạn đã quá cũ khiến việc đọc các thông tin trên sổ khó khăn thì gia đình bạn có thể xin cấp đổi sổ mới.

II. Hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Căn cứ Khoản 1, Điều 10 Thông tư 24/2014/TT- BTNMT quy định về hồ sơ địa chính, khi làm thủ tục xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

– Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

 • Hồ sơ nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai. Thời gian thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận trong trường hợp này là không quá 10 ngày.
 • Như vậy, các thủ tục cần để đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chúng tôi đã cung cấp ở trên. Tuy nhiên đối với câu hỏi của bạn, chiếu theo quy định của pháp luật về thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không cần có bản từ chối tài sản. Do đó, việc bạn không ký vào bản từ chối thừa kế thì không ảnh hưởng tới việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

III. Sổ đỏ có cần đổi sang sổ hồng ?

Sổ đỏ có cần đổi sang sổ hồng ?
Sổ đỏ có cần đổi sang sổ hồng ?
 • Nếu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không yêu cầu cấp đổi thì Giấy chứng nhận vẫn có giá trị pháp lý. Nội dung này được quy định rõ tại khoản 2 Điều 97 Luật Đất đai 2013 như sau:
 • “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.
 • Như vậy không bắt buộc đổi Sổ đỏ sang Sổ hồng mới, nếu không cấp đổi thì vẫn có giá trị pháp lý. Loại sổ nào không quan trọng bằng việc sổ đỏ ghi nhận loại đất gì, thửa đất tại đô thị hay nông thôn, diện tích bao nhiêu hoặc giá trị nhà ở được chứng nhận quyền sở hữu.

IV. Đổi lại sổ đỏ thành đất ở có mất phí chuyển đổi đất không?

Đổi lại sổ đỏ thành đất ở có mất phí chuyển đổi đất không?
chuyển đổi đất ở tại Gia Lai
 • Luật đất đai 2013 quy định về việc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:
 • “Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp
 • Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.”

 • Nghị định 43/2014/NĐ-CPquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai quy định về thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:
 • Điều 86. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp
 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.
 • Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.
 • Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
 • Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.
 • Như vậy, bạn có thể căn cứ vào những quy định trên để thực hiện việc sửa đổi Giấy chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật. Việc sửa đổi này sẽ không mất phí.

Kết bài:

Trên đây là một cái nhìn tổng quan về quy trình đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới. Mặc dù thủ tục có thể đòi hỏi một số thời gian và công sức, nhưng nó mang lại nhiều lợi ích lớn lao cho chủ sở hữu và cộng đồng. Việc sở hữu một sổ đỏ mới giúp bảo đảm quyền sở hữu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch bất động sản. Đồng thời, sổ đỏ mới còn là một công cụ quan trọng trong việc quản lý tài sản đất đai và phát triển kinh tế địa phương. Do đó, nếu bạn là chủ sở hữu một tài sản đất, đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới là một quyết định sáng suốt và đáng xem xét.