Sổ đỏ tiếng anh là gì

Khi mua bán bất động sản tại Việt Nam, việc có một tài liệu pháp lý xác nhận quyền sở hữu và thiết lập quyền tài sản là rất quan trọng. Tài liệu này được gọi là “Sổ đỏ” trong tiếng Việt, nhưng trong tiếng Anh thì Sổ đỏ được gọi là gì?

I. Sổ đỏ tiếng anh là gì

Sổ đỏ tiếng anh là gì

  • Sổ đỏ là cụm từ dân dã do người dân sử dụng để chỉ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bởi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có màu đỏ và được thiết kế như hình quyển sổ. Vì vậy, trong tiếng Anh sổ đỏ được dịch theo từ gốc “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, là “Certificate of land use rights“.

II. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếng Anh là gì?

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếng Anh là Certificate of land use rights and ownership of houses and other land-attached assets.

III. Sổ hồng tiếng Anh là gì?

  • Sổ hồng trước đây là tên mà người dân thường dùng để gọi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, được dịch sang tiếng Anh là House ownership certificate.
  • Hiện nay, để thống nhất trong việc quản lý cấp giấy chứng nhận thì Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2009/NĐ-CP và sau đó Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng ban hành Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT quy định rằng từ ngày 10/12/2009 người sử dụng đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận mẫu mới có tên là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ hồng). Do đó, sổ hồng hiện nay khi dịch sang tiếng Anh chính là Certificate of land use rights and ownership of houses and other land-attached assets.

IV. Có nên làm giấy chứng nhận bằng tiếng Anh hay không?

Có nên làm giấy chứng nhận bằng tiếng Anh hay không?
giấy chứng nhận bằng tiếng Anh
  • Đây là một trong những thắc mắc nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Bởi thông thường giấy chứng nhận nhà đất luôn sử dụng tiếng Việt.
  • Thế nhưng, trong một số giao dịch mua bán bất động sản với người nước ngoài thì bản tiếng Việt sẽ không phù hợp.
  • Như vậy, lúc này để đối chứng cần dịch tiếng Anh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, một số trường hợp cũng nên làm giấy chứng nhận bằng tiếng Anh là làm visa du học, visa du lịch.
  • Để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bằng tiếng Anh, các văn phòng luật hoặc công ty dịch thuật sẽ thực hiện. Sau đó, mẫu giấy này được cơ quan có thẩm quyền công chứng xác thực thông tin.
  • Lưu ý, mẫu giấy dịch chỉ có giá trị khi đã được công chứng.
  • www.bandatgialai.com xin chia sẻ cả 2 mẫu dịch thuật ngay dưới đây.

1.Mẫu dịch sổ hồng sang tiếng anh

Trang bìa sổ hồng
Trang bìa sổ hồng
Trang nội dung và thay đổi sổ hồng
Trang nội dung và thay đổi sổ hồng
Trang nội dung và thay đổi sổ hồng
Trang nội dung và thay đổi sổ hồng

2. Mẫu dịch sổ đỏ sang tiếng Anh

Trang bìa sổ đỏ
Trang bìa sổ đỏ
Trang nội dung sổ đỏ
Trang nội dung sổ đỏ

 

 

 

Trang cập nhật, thay đổi sổ đỏ
Trang cập nhật, thay đổi sổ đỏ