Sổ hồng là gì

Sổ hồng – một thuật ngữ thường được nhắc đến trong lĩnh vực bất động sản. Chắc hẳn bạn đã nghe đến nó ít nhất một lần trong cuộc sống hàng ngày hoặc trong quá trình tìm hiểu về mua bán nhà đất. Sổ hồng là một tài liệu quan trọng, đóng vai trò quyết định trong việc xác định quyền sở hữu của chủ sở hữu đối với một tài sản bất động sản. Nhưng sổ hồng thực sự là gì? Và tại sao nó lại có giá trị đặc biệt?

I. Sổ hồng là gì?

Sổ hồng là gì?
Sổ hồng
 • Sổ hồng là tên gọi của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 10/12/2009 (thời điểm Nghị định 88/2009/NĐ-CP có hiệu lực). Sổ hồng là tên gọi người dân thường gọi nhằm phân biệt giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở (có bìa màu hồng) và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có bìa màu đỏ).
 • Hiện hành, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định chung mẫu mới (có bìa màu hồng).
 • Tại khoản 6 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

II. Sổ hồng và sổ đỏ sổ nào quan trọng hơn?

Sổ hồng và sổ đỏ sổ nào quan trọng hơn?
Sổ hồng và sổ đỏ sổ nào quan trọng hơn?
 • Hiện nay, các loại giấy chứng nhận được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật nhà ở, pháp luật xây dựng trước ngày 10.12.2009 vẫn có giá trị pháp lý (theo quy định tại Khoản 2 Điều 97 Luật Đất đai 2013) như sau:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa màu đỏ).

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (bìa màu hồng, gọi là sổ hồng cũ).

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

 • Nghị định 88/2009/NĐ-CP đã thống nhất 1 loại mẫu giấy chứng nhận để cấp cho người dân với tên gọi là “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”. Mẫu giấy giấy chứng nhận mới có màu hồng cánh sen, áp dụng thống nhất trên toàn quốc từ ngày 10.12.2009.
 • Đồng thời, Luật Đất đai 2013 còn quy định các loại giấy chứng nhận được cấp trước ngày 10.12.2009 (sổ đỏ, sổ hồng cũ) không phải đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp có nhu cầu cấp đổi thì được cấp đổi.
 • Tóm lại, sổ đỏ, sổ hồng là cách gọi của người dân dựa theo màu sắc của bìa sổ. Về mặt pháp lý, tên gọi pháp lý của sổ đỏ là “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, tên gọi pháp lý của sổ hồng là “giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở” (sổ hồng cũ), “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” (mẫu sổ hồng mới từ 10.12.2022).

III. Giá trị sổ đỏ có hơn giá trị sổ hồng?

Giá trị sổ đỏ có hơn giá trị sổ hồng?

1.Về mặt pháp lý

 • Sổ đỏ, sổ hồng là chứng thư pháp lý để Nhà nước chứng nhận quyền sử dụng sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bìa sổ màu đỏ hay màu hồng, giá trị pháp lý đều như nhau. Không phải sổ đỏ có giá trị cao hơn sổ hồng và ngược lại.

2.Về mặt thực tế

 • Giá trị của sổ đỏ, sổ hồng phục thuộc vào giá trị của thửa đất, nhà ở, và các tài sản khác. Vì thế, việc mua nhà sổ đỏ, hay nhà có sổ hồng không quan trọng. Quan trọng, sổ đỏ, sổ hồng đó phải là sổ đỏ thật, sổ hồng thật, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

IV. Sổ đỏ có cần đổi sang Sổ hồng không?

Sổ đỏ có cần đổi sang Sổ hồng không?
Sổ đỏ có cần đổi sang Sổ hồng không?

 • Nếu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không yêu cầu cấp đổi thì Giấy chứng nhận vẫn có giá trị pháp lý. Nội dung này được quy định rõ tại khoản 2 Điều 97 Luật Đất đai 2013 như sau:
 • “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.
 • Như vậy không bắt buộc đổi Sổ đỏ sang Sổ hồng mới, nếu không cấp đổi thì vẫn có giá trị pháp lý. Loại sổ nào không quan trọng bằng việc sổ đỏ ghi nhận loại đất gì, thửa đất tại đô thị hay nông thôn, diện tích bao nhiêu hoặc giá trị nhà ở được chứng nhận quyền sở hữu.

Kết bài:

Trên thực tế, sổ hồng không chỉ là một tài liệu pháp lý mà còn đại diện cho niềm tin và sự bảo đảm về quyền sở hữu tài sản của chủ sở hữu. Nếu bạn đang đặt mục tiêu sở hữu một căn nhà, một mảnh đất hoặc đầu tư vào bất động sản, hiểu rõ về sổ hồng là điều cực kỳ quan trọng. Nó không chỉ giúp bạn tránh những rủi ro pháp lý, mà còn đảm bảo sự an tâm và thêm giá trị cho tài sản của bạn. Vì vậy, khi tiến hành giao dịch bất động sản, hãy đảm bảo kiểm tra kỹ về sổ hồng và tìm hiểu về nó để đảm bảo rằng bạn đang nhận được một tài sản thật sự đáng tin cậy.