Sổ đỏ và sổ hồng khác nhau như thế nào

Trong lĩnh vực bất động sản, sổ đỏ và sổ hồng là hai thuật ngữ không còn xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về sự khác nhau giữa chúng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về sổ đỏ và sổ hồng, cũng như sự khác biệt giữa hai loại giấy tờ này.

I. Sổ đỏ và sổ hồng khác nhau như thế nào

Sổ đỏ và sổ hồng khác nhau như thế nào

1.Thế nào là sổ đỏ và sổ hồng?

 • Hiện nay, không có một văn bản nào quy định về khái niệm sổ đỏ. Sổ đỏ là thuật ngữ được sử dụng để gọi “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” dựa vào màu sắc bên ngoài của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Cũng tương tự như sổ đỏ, sổ hồng là tên gọi của “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở”. Mọi người thường gọi là sổ hồng vì dựa trên màu sắc của “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” tại đô thị (thị trấn, nội thành, nội thị xã) do Bộ Xây dựng ban hành.
 • Sổ hồng cũng là một thuật ngữ pháp lý không được công nhận theo quy định của pháp luật.

2. Phân biệt sự khác nhau giữa sổ đỏ và sổ hồng?

2.1 Cơ quan ban hành và thời gian cấp sổ:

 • Sổ hồng: “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” được cấp bởi Bộ xây dựng trước ngày 10/8/2005, đổi thành “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng” và được cấp từ ngày 10/8/2005 đến trước ngày 10/12/2009.
 • Sổ đỏ: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” do Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành trước ngày 10/12/2009 với tên gọi pháp lý là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.”

2.2 Đối tượng sử dụng

 • Đối tượng sử dụng của sổ hồng và sổ đỏ có sự khác biệt nhất định.
 • Đối với sổ đỏ thì sổ đỏ chứng minh quyền sử dụng đất và là công cụ bảo vệ quyền hạn, lợi ích của chủ sở hữu đất.
 • Đối với sổ hồng lại được sở hữu bởi chủ nhà, đồng thời là chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư.

2.3 Khu vực được cấp sổ

 • Sổ hồng (Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng) có khu vực cấp sổ là đô thị.
 • Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) có khu vực cấp ngoài đô thị

2.4 Loại đất được cấp sổ

 • Loại đất được cấp sổ giữa sổ hồng và sổ đỏ cũng có sự khác biệt lớn. Sổ hồng sẽ được cấp cho đất ở đô thị, còn sổ đỏ được cấp cho loại đất ở nông thôn, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và khu làm muối.

II. Sổ hồng và sổ đỏ, sổ nào giá trị hơn theo quy định

Sổ hồng và sổ đỏ, sổ nào giá trị hơn theo quy định
Sổ hồng và sổ đỏ, sổ nào giá trị hơn theo quy định

1. Giá trị pháp lý:

 • Hiện nay, Sổ hồng và Sổ đỏ đều có giá trị pháp lý (không phân biệt giá trị của từng loại). Giá trị thể hiện ở tài sản được ghi nhận quyền (quyền sử dụng đối với đất), quyền sở hữu đối với nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất). Còn sổ chỉ là “tờ giấy” ghi nhận quyền chứ bản thân sổ đó không giá trị.

2. Giá trị thực tế:

 • Giá trị thực tế của Sổ đỏ và Sổ hồng phụ thuộc vào giá trị thực tế của thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như: Vị trí thửa đất, diện tích, tình trạng mới hay cũ của nhà ở và số lượng tài sản khác gắn liền với đất (cây trồng…). Do vậy, giá trị của từng loại sổ gắn với từng thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

III. Sổ đỏ đứng tên một người vẫn có thể là tài sản chung

Sổ đỏ đứng tên một người vẫn có thể là tài sản chung

 • Sổ đỏ đứng tên một người thì chưa thể khẳng định 100% đó là tài sản riêng. Do đó, khi ly hôn, người không đứng tên trên sổ đỏ có thể yêu cầu tòa án phân chia tài sản đó nếu có chứng cứ chứng minh đó là tài sản chung.
 • Và một điều cần đặc biệt lưu ý, khi vợ, chồng đang có tranh chấp nhà đất được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân, và nếu cho rằng đó là tài sản riêng của mình thì phải đưa ra căn cứ chứng minh về việc này. Nếu không có căn cứ chứng minh thì tài sản đó được xem là tài sản chung của vợ chồng và sẽ được chia theo thỏa thuận hoặc phán quyết của Tòa án.
 • Nếu một bên chứng minh được nhà đất là tài sản riêng như các trường hợp đã nêu, thì người không đứng tên không có quyền đối với tài sản đó.

Kết bài:

Tổng kết lại, sổ đỏ và sổ hồng là hai giấy tờ quan trọng trong lĩnh vực bất động sản. Trong đó, sổ đỏ được xem là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn sổ hồng là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất. Mỗi loại giấy tờ có tính chất và phạm vi sử dụng khác nhau, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Việc hiểu rõ về sự khác biệt giữa sổ đỏ và sổ hồng sẽ giúp cho người dân có thể làm việc với bất động sản một cách hiệu quả và an toàn hơn.