Làm sổ đỏ

Làm sổ đỏ là một trong những thủ tục quan trọng khi bạn sở hữu một căn nhà, đất đai hay bất kỳ tài sản bất động sản nào khác. Sổ đỏ là một chứng chỉ quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản bất động sản, giúp bạn chứng minh được quyền sở hữu của mình. Tuy nhiên, thủ tục làm sổ đỏ cũng có thể rất phức tạp và đòi hỏi sự chú ý và kiên nhẫn từ phía chủ sở hữu. Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy trình làm sổ đỏ và những điều cần lưu ý để thủ tục được hoàn thành nhanh chóng và hiệu quả.

I. Thủ tục và lệ phí cấp sổ đỏ lần đầu ?

Thủ tục và lệ phí cấp sổ đỏ lần đầu

 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

 • Người cần cấp sổ đỏ lần đầu sẽ nộp hồ sơ đến Ủy ban nhân dân hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hay Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện theo khoản 2, 3 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định nơi nộp hồ sơ.

2. Cơ quan hành chính tiếp nhận hồ sơ và xử lý.

 • Nếu hồ sơ không đầy đủ, thiếu sót sẽ gửi thông báo và hướng dẫn người nộp bổ sung trong thời gian là 3 ngày kể từ cơ quan nhận hồ sơ lần đầu.
 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác sẽ được tiếp nhận và ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận và đưa Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp ( trong đó có ghi đầy đủ ngày hẹn trả hồ sơ)

3. Giải quyết yêu cầu

 • Sau khi nhận được chi cục thuế thì người nộp hồ sơ buộc phải đóng các khoản tiền như
 • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận, tiền sử dụng đất (nếu có), lệ phí trước bạ, phí thẩm định hồ sơ (nếu có).
 • Sau khi đóng đầy đủ xong thì giữ lại giấy xác nhận đã thực hiện thanh toán tài chính và mang đi xuất trình khi nhận giấy chứng nhận.

4. Trả kết quả

 • Khi đã hoàn thành các nghĩa vụ về lệ phí hay thuế theo quy định, với hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu thì công dân sẽ được bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng thời hạn.
 • Đối với những trường hợp như người sử dụng đất thuộc được miễn tiền sử dụng đất; Được ghi nợ tiền sử dụng đất và đã thực hiện thủ tục theo quy định để miễn, ghi nợ thì sẽ có thể nhận được giấy chứng nhận dù chưa nộp các khoản phí theo quy định.
 • Nếu công dân nộp tại Cơ quan chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thì sẽ nhận Giấy chứng nhận hoặc gửi Giấy chứng nhận cho UBND cấp xã để trao cho công dân nộp hồ sơ tại yêu cầu cấp sổ đỏ tại xã.

II. Chi phí làm Sổ đỏ cấp lần đầu

Chi phí làm Sổ đỏ cấp lần đầu
Chi phí làm Sổ đỏ cấp lần đầu
 • Sau khi nộp hồ sơ xong, người nộp hồ sơ phải thực hiện nghĩa vụ đóng các khoản phí để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm:
 • Lệ phí trước bạ: 0.5% x diện tích đất x giá 1m2 đất (do UBND tỉnh ban hành);
 • Tiền sử dụng đất: căn cứ theo bảng giá đất của địa phương.
 • Hoàn tất các thủ tục, bạn giữ lại biên lai, không quá 30 ngày thì người nộp hồ sơ sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

III. Những câu hỏi thường gặp khi làm thủ tục cấp Sổ đỏ

Những câu hỏi thường gặp khi làm thủ tục cấp Sổ đỏ
Người dân đang làm thủ tục cấp sổ đỏ

1. Xử lý thế nào khi bị chậm cấp Sổ đỏ?

 • Công dân có quyền khiếu nại hành vi hành chính của cán bộ công chức, viên chức về quản lý đất đai nếu như chậm trễ
 • Theo Điều 204 Luật Đất đai 2013 thì việc cấp sổ đỏ sau khi xác minh, hoàn thành thủ tục là có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thông báo cho người nộp hồ sơ biết. Nếu như chậm trễ cấp Sổ đỏ thì công dân có quyền khiếu nại hành vi hành chính của cán bộ công chức, viên chức về quản lý đất đai.

2. Hợp đồng mua nhà viết tay có thể làm Sổ đỏ được không?

Tại khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, sẽ có một số trường hợp mua bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất qua hình thức hợp đồng viết tay dù không có công chứng, chứng thực thì vẫn có quyền đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 • Trường hợp hộ gia đình, cá nhân hiện sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ hộ gia đình, cá nhân khác trước ngày 01/01/2008
 • Trường hợp hộ gia đình, cá nhân hiện sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ hộ gia đình, cá nhân khác từ 01/01/2008 đến trước 01/07/2014 dùng không có được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã có một trong các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013 và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

3. Thủ tục xin cấp lại Sổ đỏ bị mất như thế nào?

 • Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định theo trình tự, thủ tục việc cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất sau:
 • Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.
 • Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.
 • Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.
 • Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã”.

Kết Luận :

Trong quá trình làm sổ đỏ, việc tìm hiểu và thực hiện đúng quy trình sẽ giúp bạn tránh được rủi ro pháp lý và bảo vệ quyền sở hữu của mình. Tuy nhiên, đây là một quá trình khá phức tạp và đòi hỏi sự kiên nhẫn và sự quan tâm từ phía chủ sở hữu. Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình làm sổ đỏ, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và chính xác. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có được những kiến thức cần thiết về thủ tục làm sổ đỏ và giúp bạn hoàn thành quá trình này một cách hiệu quả.