Đất bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ

Việc tách sổ đỏ là một quá trình quan trọng để chủ sở hữu đất có thể sử dụng và quản lý tài sản của mình một cách hiệu quả. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ về quy định về diện tích đất tối thiểu để được tách sổ đỏ. Vậy, đất bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này.

I. Đất bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ

Đất bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ

  • Theo quy định tại điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì để được tách sổ đỏ, thửa đất phải đáp ứng diện tích tối thiểu quy định đối với từng tỉnh.
  • Quyết định số 20 quy định- Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

Chiều rộng và chiều sâu từ 3m trở lên so với chỉ giới xây dựng.

– Có diện tích không nhỏ hơn 30 m2 đối với khu vực các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% hạn mức giao đất ở (mức tối thiểu) quy định tại bảng trên đối với các xã còn lại.

– Khi chia tách thửa đất có hình thành ngõ đi sử dụng riêng thì ngõ đi phải có mặt cắt ngang từ 2m trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực các xã và từ 1m trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực các phường, thị trấn và các xã giáp ranh.

II. Thẩm quyền tách sổ đỏ

Thẩm quyền tách sổ đỏ
Thẩm quyền tách sổ đỏ

 

  • Bên cạnh việc tìm hiểu Đất bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ thì căn cứ theo quy định tại Điều 143 và Điều 144 Luật đất đai 2013 thì Thẩm quyền tách sổ đỏ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đây là cơ quan có thẩm quyền quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở cả nông thôn hay đô thị. Do đó diện tích tối thiểu để được cấp sổ đỏ sẽ có sự khác nhau giữa mỗi địa phương. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ ban hành quyết định quy định về diện tích tối thiểu này khi có thay đổi về diện tích đất tối thiểu để được cấp sổ đỏ ở địa phương mình. Trong cùng một tỉnh, tùy theo từng vị trí, điều kiện kinh tế, quy hoạch của tỉnh mà từng quận huyện cũng có thể có mức diện tích tối thiểu để được cấp sổ là khác nhau.

III. Các trường hợp ngoại lệ

  • Đa số, khi cấp sổ đỏ phải đảm bảo diện tích tối thiểu của từng loại đất nhưng có những trường hợp theo quy định của pháp luật sẽ là ngoại lệ, cụ thể quy định tại Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP:
  • Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Các trường hợp ngoại lệ
Các trường hợp ngoại lệ khi tách sổ đỏ
  • Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.

IV. Tách sổ đỏ hết bao nhiêu tiền?

Tách sổ đỏ hết bao nhiêu tiền?
Tách sổ đỏ hết bao nhiêu tiền?
  • Chi phí đo đạc: Thông thường từ 1,8 – 2 triệu đồng/lần (do tổ chức đo đạc báo giá).
  • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng mức thu dưới 100.000 đồng/giấy/lần cấp.

Kết Luận : 

Như vậy, đất bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ là một câu hỏi quan trọng đối với những người có nhu cầu tách sổ đỏ. Việc áp dụng đúng quy định sẽ giúp cho quá trình tách sổ đỏ được diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, giúp cho chủ sở hữu đất có thể sử dụng và quản lý tài sản của mình một cách dễ dàng và thuận tiện hơn. Mong rằng bài viết này đã giúp cho bạn hiểu rõ hơn về quy định về diện tích đất tối thiểu để được tách sổ đỏ.