Chi phí chuyển từ sổ đỏ sang sổ hồng

Chi phí chuyển từ sổ đỏ sang sổ hồng được coi là một trong những khoản phí quan trọng nhất, ảnh hưởng đến sự quyết định của nhiều người khi quyết định thực hiện thủ tục này. Việc chuyển đổi sổ đỏ sang sổ hồng là một quy trình phức tạp và tốn kém. Không chỉ cần phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý, mà còn phải trả chi phí cho các dịch vụ liên quan đến quá trình chuyển đổi.

I. Chi phí chuyển từ sổ đỏ sang sổ hồng bao nhiêu?

  • Căn cứ theo khoản 3 điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 06 năm 2009 quy định: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng và pháp luật về dân sự trước ngày 01 tháng 8 năm 2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này; trường hợp người đã được cấp giấy chứng nhận có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang loại giấy mới theo quy định của Luật này và không phải nộp lệ phí.”

Chi phí chuyển từ sổ đỏ sang sổ hồng bao nhiêu 

  • Như vậy, bạn phải xem xét xem sổ đỏ của mình được cấp vào ngày tháng năm nào, nếu trước 1/8/2009 thì sổ đỏ đó vẫn có giá trị pháp lý và khi muốn chuyển sang sổ hồng thì sẽ không phải nộp lệ phí.
  • Trường hợp thứ 2 là nếu sổ đỏ của bạn được cấp sau ngày 1/8/3009 thì việc chuyển sang sổ hồng phải mất thêm lệ phí chuyển đổi. Cụ thể là theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng (thường gọi là sổ hồng), kinh phí đối với việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng được quy định phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, nhưng theo nguyên tắc sau: “Cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng và các trường hợp khác khi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng thì số tiền nộp không vượt quá 50.000 đồng/giấy.”

II. Thủ tục đổi sổ hồng mới theo quy định hiện hành năm 2023

1.Hồ sơ, thủ tục cấp đổi sổ hồng mới bao gồm:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

  •  Đơn đề nghị cấp đổi theo quy định của pháp luật theo mẫu số 10/ĐK;
  •  Giấy chứng nhận bản chính đã được cấp (Bản gốc);
  • Chú ý: Trường hợp thực hiện việc cấp đổi sổ đỏ sang sổ hồng do quá trình dồn điền đổi thửa, đo đạc để phục vụ cho việc lập bản đồ địa chính nhưng Giấy chứng nhận lại đang bị thế chấp tại một tổ chức tín dụng thì phải cung cấp được Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (bản sao).Hồ sơ, thủ tục cấp đổi sổ hồng mới bao gồm

 

2.Trình tự cấp đổi sổ hồng mới:

Bước 1: Nộp hồ sơ

  • Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại các cơ quan có thẩm quyền sau:

– Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

– Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp quận, huyện (trường hợp địa phương chưa bố trí văn phòng đăng ký đất đai);

– Bộ phận một cửa (với trường hợp địa phương đã bố trí phận một cửa);

– Người sử dụng đất có thể thực hiện việc nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi có bất động sản trong trường hợp có nhu cầu.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

  • Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ phải ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận và trao phiếu tiếp nhận cho người nộp.

Bước 3: Giải quyết và trả kết quả

  • Căn cứ theo quy định tại khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì thời hạn giải quyết sẽ không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp ở các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo hoặc điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì không quá 17 ngày làm việc. Trường hợp cấp đổi cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ địa chính thì thời hạn không quá 50 ngày làm việc.

 

Trên đây là một số thông tin về chi phí chuyển đổi từ sổ đỏ sang sổ hồng. Mặc dù quá trình này có thể tốn kém, nhưng đây là một bước quan trọng để cải thiện tính pháp lý của tài sản. Vì vậy, nếu bạn đang cân nhắc thực hiện thủ tục này, hãy tham khảo kỹ các chi phí liên quan và tìm kiếm các thông tin hữu ích để đưa ra quyết định tốt nhất cho mình.