Cách làm giấy tờ mua bán đất viết tay

Việc mua bán đất là một trong những giao dịch lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người. Tuy nhiên, việc làm giấy tờ mua bán đất thường gặp phải rất nhiều khó khăn và bất tiện, đặc biệt là với những ai không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách làm giấy tờ mua bán đất viết tay một cách đơn giản và dễ dàng.

I. Giấy mua bán đất viết tay là gì?

  • Theo cách hiểu thông thường, giấy mua bán đất viết tay chỉ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bằng giấy tờ không có công chứng hoặc chứng thực.
  • Mọi người vẫn thường hiểu rằng giấy mua bán đất viết tay là một dạng hợp đồng mua bán nhà đất. Sau khi hai bên thống nhất trên cơ sở tự nguyên thuận mua vừa bán, hai bên sẽ ký với nhau một hợp đồng mua bán.
  • Một bản hợp đồng được viết theo hình thức là giấy mua bán nhà đất viết tay sẽ không có được sự công nhận của nhà nước và pháp luật mà chỉ có sự thoả thuận của các bên với nhau dành cho hoạt động mua bán này.
Giấy mua bán đất viết tay là gì

II. Mẫu giấy mua bán đất viết tay đơn giản, dễ hiểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Địa chỉ… ngày … tháng … năm 2022
Chúng tôi gồm:
BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):
Ông (bà): …………………………….. Sinh năm:……………………..
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ……………………cấp ngày…./…../…………
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………
Cùng vợ (chồng) là bà (ông): ………………. Sinh năm:………….
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………..cấp ngày…./…../……
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………
BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):
Ông (bà): ……………………….. Sinh năm:………………………..
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ……………………cấp ngày…./…../…………
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………..
Cùng vợ (chồng) là ông (bà): ……………….. Sinh năm:………….
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………..cấp ngày…./…../……
Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….
Điều 01: Quyền sử dụng đất chuyển nhượng
Bên A thống nhất và thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Bên B dối với thửa đất có địa chỉ: ……… được cấp ngày … tháng … năm … cụ thể như sau:
Diện tích thửa đất: … m2 – Tờ bản đồ số: ………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………..
Diện tích: ……………. m2 (Bằng chữ: …………………………………………….)
Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: ………………… m2; Sử dụng chung:…. …….m2
Mục đích sử dụng: ……………………………………………………………
Thời hạn sử dụng: …………………………………………………………….
Nguồn gốc sử dụng: ………………………………………………………….
Điều 02: Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán
Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Bên A và Bên B thỏa thuận ấn định đối với thửa đất như trên cho Bên B được quy định ở Điều 01 của hợp đồng này là ……………. VNĐ (Băng chữ: ……………..).
Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A thông qua phương thức …………..
Điều 03: Việc giao và đăng ký quyền sử dụng đất
Bên A có nghĩa vụ chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ, các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng được quy định tại Điều 01 của Hợp đồng này cho Bên B. Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo đúng quy định tại Điều 02 của Hợp đồng.
Bên B có trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng đất đối với mảnh đất được chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 04: Trách nhiệm nộp thuế và lệ phí
Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo Hợp đồng này do Bên B chịu trách nhiệm đóng.
Điều 05: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng, nếu giữa các chủ thể phát sinh tranh chấp thì các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau.
Chỉ khi giữa các chủ thể không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện nhằm yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
Hai bên cam đoan những nội dung được thỏa thuận trên đây là này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc. Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
Người chuyển nhượng                                        Người nhận chuyển nhượng
(ký, ghi rõ họ và tên)                                                     (ký, ghi rõ họ và tên)

III. Giấy mua bán đất viết tay có được công chứng không?

  • Mua bán nhà đất bằng giấy viết tay là việc các bên kí kết hợp đồng mua bán đất đai bằng giấy tay không có công chứng/chứng thực nội dung trong hợp đồng.
  • Theo quy định của Pháp luật, hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập bằng văn bản, có công chứng/chứng thực. Do đó, giấy viết tay không có công chứng thì không có giá trị pháp luật.

 

Giấy mua bán đất viết tay có được công chứng không?
Văn phòng công chứng Trần Xuân Hiệp tại Pleiku Gia Lai
Trên đây là những bước cơ bản để làm giấy tờ mua bán đất viết tay một cách đầy đủ và chính xác. Tuy nhiên, để tránh những sai sót không đáng có, chúng ta nên tìm kiếm sự tư vấn từ những chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật hoặc người đã có kinh nghiệm trong việc mua bán đất. Chỉ cần đảm bảo tất cả các thông tin được điền đầy đủ, chính xác và được ký tên, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm khi thực hiện giao dịch mua bán đất.