Đất Làng Rai – Hà Bầu – Đăk Đoa –  1882 m²

(0 đánh giá)

910.000.000

Địa chỉ đất :  Đất Làng Rai – Hà Bầu – Đăk Đoa
Diện tích đất :
1882m²

Mục đích sử dụng:
Trồng cây lâu năm

Pháp lý: Sổ Hồng Riêng

Gọi lại tư vấn ngay